قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد

۱۴۰۲/۱۲/۰۳ تعداد بازدید: ۱۰۰
print

متن قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دوره دهم توسط دکتر حسین زاده بحرینی تهیه شد اما مجلس دهم علی رغم تصویب کلیات طرح مزبور، فرصت رسیدگی به جزئیات آن را نیافت. خوشبختانه مجلس یازدهم موفق شد این طرح بسیار مهم را نهایی کند.

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد

 بیش از پنجاه سال است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی (مصوب 1351) اداره می شود. بخش مربوط به ساختار، وظائف و  اختیارات بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی پس از نیم قرن، به همت مجلس یازدهم و باهمکاری دولت و بانک مرکزی مورد بازنگری اساسی قرار گرفت و تحت عنوان «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرا» در 67 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که جزء قوانین پایه ای اقتصادی کشور محسوب می شود، پس از ابلاغ رئیس مجلس، توسط رئیس جمهور برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد.

متن قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط دکتر حسین زاده بحرینی تهیه شده است. این طرح ابتدا در مجلس دهم ارائه شد اما مجلس دهم علی رغم تصویب کلیات طرح مزبور، فرصت رسیدگی به جزئیات آن را نیافت. خوشبختانه مجلس یازدهم موفق شد این طرح بسیار مهم را نهایی کند. 

تازه ترین اخبار