موافقت دولت با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تعداد بازدید: ۱۲۵
print

هیأت دولت در جلسه اخیر خود با کلیات این طرح مشروط به رسیدگی دوشوری آن در صحن موافقت کرد. این طرح نیز همانند طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط دکتر حسین زاده بحرینی تهیه و پس از تصویب کمیسیون اقتصادی در دستور صحن قرار گرفته است.

موافقت دولت با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

 پس از تصویب نهایی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن به دولت و بانک مرکزی برای اجراء، دومین مرحله از برنامه مجلس برای اصلاح نظام بانکی کشور در قالب «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این طرح نیز همانند طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط دکتر حسین زاده بحرینی تهیه و پس از تصویب کمیسیون اقتصادی در دستور صحن قرار گرفته است. هیأت دولت در جلسه اخیر خود با کلیات این طرح مشروط به رسیدگی دوشوری موافقت کرد.

تازه ترین اخبار